Zagrożenia banków przestępstwami kryminalnymi,
zapobieganie sytuacjom kryzysowym

Kod szkolenia: 
ZSK

Korzyści

Zapoznanie się z aktualnymi zagrożeniami przestępczością agresywną i przygotowanie psychofizyczne do odpowiedniego postępowania na wypadek napadu oraz w innych sytuacjach kryzysowych. Poznanie bezpiecznych procedur niezbędnych dla właściwej ochrony placówki banku.

Program

 1. Przestępstwa popełniane na szkodę banków – ujęcie sensu stricte i largo
 2. Charakterystyka przestępczości kryminalnej w Polsce i akty terroru kryminalnego popełniane na szkodę banków i osób w nich zatrudnionych
 3. Napady rabunkowe na banki oraz konwoje bankowe – przyczyny, zagrożenie, metody działania sprawców oraz zasady postępowania na wypadek napadu rabunkowego
 4. Zasady postępowania na wypadek ujawnienia w banku niebezpiecznego ładunku
 5. Groźby bezprawne kierowane pod adresem banku i jego pracowników – istota działania przestępczego oraz zasady postępowania na wypadek zaistnienia przestępstwa
 6. Inne przypadki stosowania przemocy fizycznej w banku oraz wobec osób w nim zatrudnionych (niszczenie mienia bankowego, pobicia pracowników banku itp.)
 7. System ochrony banku
  • strefy chronione banku
  • rola planu ochrony banku
  • zasady opracowania planu ochrony banku
  • zadania pracowników ochrony banku
 8. Zasady współpracy z organami ścigania – procedury powiadamiania o przestępstwie
 9. Ślady pamięciowe a proces wykrywczy

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do personelu kierowniczego instytucji finansowo-bankowych, specjalistów zajmujących się ochroną, personelu sal operacyjnych. W szkoleniu powinien wziąć udział jednocześnie cały personel oddziału banku.

W trakcie szkolenia zostanie przeprowadzona symulacja napadu na bank, nagrywana kamerą wideo.

Czas trwania

1 dzień / 4 jednostki dydaktyczne

Prowadzący

Zespół specjalistów, doświadczonych szkoleniowców

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.