Zarządzanie konfliktem z elementami analizy transakcyjnej

Korzyści

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników umiejętności bardziej świadomego i skuteczniejszego reagowania na konflikty powstające w zespole pracowników.

Uczestnicy zapoznają się między innymi z mechanizmami powstawania konfliktu, dynamiką jego rozwoju, metodami ograniczania konfliktowych obszarów oraz zagadnieniami wyboru optymalnej reakcji na konflikt.

Ważnym elementem szkolenia jest wskazanie technik komunikowania się z zespołem służących ograniczeniu zagrożenia sytuacjami konfliktowymi.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.