Zarządzanie kryzysem w organizacji

Kod szkolenia: 
ZKO

Korzyści

 1. Poznanie reguł budowania scenariuszy przygotowujących pracowników  i zarządzających na wypadek kryzysu
 2. Poznanie zasad zarządzania stresem w trudnych sytuacjach zawodowych
 3. Kształcenie umiejętności radzenia sobie z plotkami w firmie, paniką wśród załogi
 4. Poznanie zasad komunikacji w sytuacjach trudnych oraz reguł komunikowania się z mediami

Program

1. Sytuacja kryzysowa

 • czym jest kryzys w organizacji?
 • przyczyny i źródła kryzysów w firmie
 • wpływ otoczenia zewnętrznego na kryzys w firmie
 • potencjalne konsekwencje kryzysu organizacji
 • zewnętrzne uwarunkowania dynamiki kryzysu w firmie
 • wewnętrzne uwarunkowania dynamiki kryzysu w firmie

2. Przebieg sytuacji kryzysowej

 • symptomy kryzysu
 • fazy kryzysu
 • zakończenie kryzysu
 • strategie odbudowywania reputacji firmy
 • sytuacja po zażegnaniu kryzysu – uczenie się, formułowanie wniosków na przyszłość

3. Jak się uchronić przed kryzysem?

 • identyfikacja symptomów kryzysu – analiza potencjalnych źródeł
 • obserwacja otoczenia organziacji
 • monitoring zachowań pracowników w celu zapobiegania kryzysowi
 • monitoring mediów – analiza treści przekazów medialnych

4. Plan postępowania w kryzysie

 • budowanie zespołu kryzysowego
 • strategie komunikacji kryzysowej
 • scenariusze postępowania w sytuacjach kryzysowych
 • informowanie o kryzysie
 • proces zarządzania kryzysem

5. Style i reguły porozumiewania się

 • wykorzystywanie stylów komunikowania (dyrektywny, analityczny, uważający, afektywny) w sytuacji kryzysowej
 • wady i zalety poszczególnych stylów
 • praktyka stosowania stylów komunikowania się: kiedy, gdzie i w stosunku do kogo stosować poszczególne style komunikowania

6. Komunikacja z mediami w trakcie kryzysu organizacyjnego

 • reguły komunikacji z dziennikarzami
 • umiejętność reagowania na zarzuty dziennikarzy
 • wykorzystywanie mediów w odbudowywaniu reputacji organizacji

7. Umiejętność asertywnego zachowania i panowania nad stresem w sytuacji kryzysowej

 • znaczenie stresu w pracy zawodowej
 • przyczyny stresu
 • przezwyciężenie stresu w sytuacji kryzysowej
 • techniki asertywnego zachowania metodą redukcji stresu
 • praktyczne zasady organizowania pracy i czasu wolnego w sytuacji kryzysowej

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla.

Czas trwania

3 dni / 21 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Zespół doświadczonych trenerów

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.