Zarządzanie procesowe w praktyce

Korzyści

 1. Wzrost wydajności pracy zatrudnionych
 2. Ograniczenie kosztów błędów ludzkich
 3. Ograniczenie kosztów eksploatacyjnych
 4. Ograniczenie kosztów osobowych
 5. Wzrost zadowolenia klientów przekładający się na zwiększenie lub utrzymanie dotychczasowego poziomu przychodów
 6. Zwiększenie przejrzystości biznesu prowadzące do ograniczenia ryzyka nadużyć pracowniczych

Program

Dzień 1

 1. Cele zarządzania procesowego
 2. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu procesowym
 3. Omówienie cyklu DMAIC
 4. Ćwiczenia praktyczne:
  • definiowanie procesu
  • mapowanie procesu
  • definiowanie mierników jakości, ilości i ryzyka
  • analiza pomiarów i wprowadzanie zmian
  • kontrola wyników

Dzień 2

 1. Omówienie wyników ćwiczeń z dnia pierwszego
 2. Wybrane elementy kultury zarządzania procesowego:
  • KAIZEN
  • Cele SMART w praktyce
  • Zespoły zarządzania zmianą
  • Cross training i matryca elastyczności
  • Plany samodoskonalenia zawodowego
  • Raportowanie i kontrola wyników
  • Plany produktywności i efektywności – w zależności, czy czas pozwoli (temat na odrębne szkolenie)
 3. Podsumowanie szkolenia – dyskusja

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Jarosław Billewicz

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.