Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2 ® - poziom Foundation (szkolenie + egzamin certyfikujący)

Kod szkolenia: 
PM10

Szkolenie organizowane na podstawie umowy partnerskiej z Centrum Rozwiązań Menedżerskich SA.

Korzyści

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom wiedzy i umiejętności z budowy środowiska projektowego, jakości w projektach, oceny przedsięwzięcia w perspektywie biznesowej, zarządzania ryzykiem w projektach, planowania w projekcie, zarządzania zmianą i konfiguracją, zasad sterowania w projektach, jak również pokazanie poszczególnych praktycznych sytuacji projektowych oraz w efekcie przygotowanie uczestników do egzaminu certyfikującego PRINCE2 ® na poziomie Foundation.

Program

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do PRINCE2 ® . Struktura metodyki PRINCE2 ®– 1,5 godz.
 2. Pryncypia. Proces: Przygotowanie projektu – 2,5 godz.
 3. Temat: Organizacja: Struktura organizacyjna i role PRINCE2 ®– 2,5 godz.
 4. Proces: Zarządzanie strategiczne projektem – 1,5 godz.

Dzień 2

 1. Proces: Inicjowanie projektu – 1,5 godz.
 2. Temat: Uzasadnienie biznesowe – 2 godz.
 3. Temat: Jakość – 2 godz.
 4. Temat: Plany – 2,5 godz.

Dzień 3

 1. Temat: Ryzyko – 2,5 godz.
 2. Proces: Zarządzanie końcem etapu – 1,5 godz.
 3. Temat: Postępy – 2 godz.
 4. Proces: Sterowanie etapem – 2 godz.

Dzień 4

 1. Temat: Zmiana – 2,5 godz.
 2. Proces: Zarządzanie dostarczaniem produktów – 1 godz.
 3. Proces: Zamykanie projektu – 1 godz.
 4. Projekt i otoczenie projektu – 1,5 godz.

Łącznie szkolenie: 30 godz.

Egzamin certyfikujący – 2 godz.

 

PRINCE2 ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited.
CRM SA ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Centrum Rozwiązań Menedżerskich SA

 

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do wyższej i średniej kadry kierowniczej oraz specjalistów w organizacjach, w których realizowane są projekty oraz projekty zmian. Dotyczy także osób, które pełnią obecnie określone role w zespołach zarządzających projektami lub w przyszłości zamierzają takie role pełnić.

Czas trwania

4 dni / 30 jednostek dydaktycznych + 2 godz. egzaminu

Prowadzący

Szkolenia prowadzone będą przez specjalistów z zakresu metodyki Zarządzania Projektami PRINCE2 ® – trenerów posiadających uprawnienia nadane przez APMG, potwierdzające unikatowe umiejętności i kompetencje w tym temacie.

Trenerzy jw. świadczą usługi edukacyjne na zasadzie wyłączności na rzecz CRM SA ® - akredytowanej organizacji szkoleniowej ATO i akredytowanej organizacji doradczej ACO.

Akredytacje przyznane CRM SA przez APMG potwierdzają wysoką jakość świadczonych przez nią usług szkoleniowych, a akredytacje i certyfikacje przyznane przez APMG osobom działającym na jej rzecz jako akredytowani lub certyfikowani trenerzy gwarantują najwyższą jakość usług edukacyjnych.

Odpłatność

Katowice | do negocjacji - w porozumieniu z CRM SA
Warszawa | do negocjacji - w porozumieniu z CRM SA
Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Katowice | na zlecenie - we współpracy z CRM SA | Formularz zgłoszenia
Warszawa | na zlecenie - we współpracy z CRM SA | Formularz zgłoszenia
Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.