Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2 ® - poziom Practitioner (szkolenie + egzamin certyfikujący)

Kod szkolenia: 
PM20
Szkolenie organizowane na podstawie umowy partnerskiej z Centrum Rozwiązań Menedżerskich SA.

Korzyści

Celem tego intensywnego, warsztatowego szkolenia jest:

 1. Usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat metodyki PRINCE2 ®
 2. Przekazanie uczestnikom informacji o wymogach egzaminacyjnych, ilustrowane przykładami rzeczywistych scenariuszy egzaminacyjnych
 3. Praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu
 4. Zapoznanie uczestników z polskimi tłumaczeniami podręcznika „PRINCE2 ® – skuteczne zarządzanie projektami” oraz książki autorstwa Kena Bradleya „Poradnik dla zdających egzaminy metodyki PRINCE2 ®” pod kątem wykorzystania ich w trakcie egzaminu praktycznego.

Program

Dzień 1

Główne tematy: Powtórzenie informacji na temat podstaw metodyki PRINCE2 ® – nazewnictwo, procesy i podprocesy (zadania i mapy procesów z uwzględnieniem produktów każdego z nich), komponenty, techniki

 1. Wprowadzenie do szkolenia; Struktura i cele szkolenia; Omówienie metodyki

  • Struktura modelu procesowego PRINCE2 ®
  • Zadania, produkty wejściowe i wyjściowe każdego procesu
  • Komponenty metodyki PRINCE2 ® i ścieżki ich realizacji w trakcie projektu z uwzględnieniem skalowania
  • Techniki zalecane w metodyce PRINCE2 ® i sposoby ich wykorzystania podczas realizacji projektu i na różnych poziomach projektu (projekt, etap, zadanie)
  • Metodyki zarządzania projektem a metodyki wytwarzania produktów
 2. Wieczorna praca indywidualna
 3. Ćwiczenie: Organizacja projektu
 4. Studiowanie poradnika dla zdających egzaminy PRINCE2 ®
 5. Studiowanie podręcznika PRINCE2 ®

Dzień 2

Główne tematy: Sprawdzenie poziomu wiedzy uczestników z podstaw metodyki; Przedstawienie zasad budowy scenariuszy egzaminacyjnych, pytań egzaminacyjnych i sposobów oceniania odpowiedzi przez egzaminatorów; Rozwiązywanie oryginalnych testów egzaminacyjnych

 • Sprawdzian wiedzy z zakresu podstaw metodyki
 • Wnioski ze sprawdzianu, omówienie obszarów, w których napotkano na trudności
 • Scenariusze egzaminacyjne – rozwiązania, komentarze, odpowiedzi na pytania
 1. Wieczorna praca indywidualna
 2. Rozwiązywanie kolejnych przykładowych scenariuszy
 3. Studiowanie poradnika dla zdających egzaminy PRINCE2 ®
 4. Studiowanie podręcznika PRINCE2 ®

 

PRINCE2 ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited
CRM SA ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Centrum Rozwiązań Menedżerskich SA

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych posiadających certyfikat PRINCE2® Foundation, pragnących przystąpić do egzaminu pozwalającego na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PRINCE2® Practitioner.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych + 4 godz. egzaminu

Prowadzący

Szkolenia prowadzone będą przez specjalistów z zakresu metodyki Zarządzania Projektami PRINCE2 ® – trenerów posiadających uprawnienia nadane przez APMG, potwierdzające unikatowe umiejętności i kompetencje w tym temacie.

Trenerzy jw. świadczą usługi edukacyjne na zasadzie wyłączności na rzecz CRM SA ® - akredytowanej organizacji szkoleniowej ATO i akredytowanej organizacji doradczej ACO.

Akredytacje przyznane CRM SA przez APMG potwierdzają wysoką jakość świadczonych przez nią usług szkoleniowych, a akredytacje i certyfikacje przyznane przez APMG osobom działającym na jej rzecz jako akredytowani lub certyfikowani trenerzy gwarantują najwyższą jakość usług edukacyjnych.

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.