Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku

Kod szkolenia: 
T031a

Korzyści

  1. Zidentyfikowanie obszarów ryzyka operacyjnego w firmie
  2. Zrozumienie mechanizmów ograniczających wielkości strat wynikłych z incydentów ryzyka operacyjnego
  3. Dopasowanie poziomu rezerw do rzeczywistego poziomu ryzyka biznesu
  4. Planowanie w miejsce „gaszenia pożarów”

Program

  1. Definicja ryzyka operacyjnego
  2. Cele zarządzania ryzykiem operacyjnym
  3. Specyfika ryzyka operacyjnego w banku
  4. Wycena ryzyka operacyjnego w teorii i w praktyce
  5. Raportowanie ryzyka i incydentów
  6. Podsumowanie

Uczestnicy

Pracownicy wszystkich szczebli oraz wszystkich jednostek organizacyjnych banku chcący poznać zagadnienie

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Jarosław Billewicz – absolwent Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach; 12 lat doświadczenia zawodowego w ING Banku Śląskim SA.

Menedżer jednostek organizacyjnych w randze wydziału oraz departamentu. Lider kilku projektów, w tym wdrożenia systemu SAP w banku.

Współtworzył i wdrożył zmiany systemu zarządzania Pionem Finansów Banku. Współtworzył i wdrażał system zarządzania ryzykiem operacyjnym w zarządzanych jednostkach organizacyjnych.

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.