Zarządzanie stresem

Kod szkolenia: 
Z80

Korzyści

Stres jest zjawiskiem towarzyszącym nam przez całe życie. Jest to reakcja organizmu na stawiane mu żądania, wywołująca stan gotowości, który umożliwia nam działanie odpowiednie w danej sytuacji. Problem pojawia się, gdy stres osiąga nadmierny poziom. Jesteśmy na to narażeni przede wszystkim w życiu zawodowym, gdy presja czasu i odpowiedzialności, nadmiar zadań czekających na realizację i konflikty sprawiają, że organizm nasz znajduje się w ciągłym napięciu, bez możliwości normalnej regeneracji.

Program

1. Sytuacje stresowe

 •  ćwiczenie wprowadzające

2. Zrozumieć stres

 • ćwiczenie wprowadzające
 • teoretyczna analiza na temat natury reakcji stresowej
 • ogólna prezentacja fizjologii stresu
 • wyjaśnienie mechanizmów somatycznych w trakcie występowania stresu
 • prezentacja przykładów, w jaki sposób stres może doprowadzić do choroby
 • cechy osób podatnych i niepodatnych na stres

3. Stres w pracy

 • określenie sytuacji stresowych na poziomie planowania pracy oraz wypracowanie technik zapobiegawczych i łagodzących występowanie zjawiska stresu
 • planowanie jako przewidywanie – ćwiczenie
 • określenie sytuacji stresowych na poziomie organizowania pracy oraz wypracowanie technik zapobiegawczych oraz łagodzących występowanie zjawiska stresu
 • wybrane aspekty obniżające stres w sytuacji pracy: kreatywność, organizacja czasu, podejmowanie decyzji
 • prewencja występowania stresu poprzez motywację
 • czynniki motywujące i demotywujące w pracy – prezentacja przykładów
 • prewencja zapobiegania stresowi poprzez optymalne kontrolowanie zadań, formułowanie jasnych celów oraz określanie kompetencji w zakresie ich realizacji
 • ćwiczenia: organizowanie grup wsparcia, symulacje zachowań
 • zjawisko wyczerpania, wypalenia zawodowego

4. Specyfika stresu, czyli dlaczego różni ludzie w różnych sytuacjach zachowują się różnie?

 • indywidualne powody stresu i metody radzenia sobie z nimi
 • postawy wobec stresu
 • profilaktyka oraz leczenie objawów stresu
 • przegląd technik
 • podsumowanie

Uczestnicy

Seminarium przeznaczone jest dla osób, które z racji pełnienia roli zawodowej narażone są na długotrwałe działanie nadmiernego stresu.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Zespół doświadczonych trenerów

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.