Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie

Korzyści

Celem szkolenia jest uświadomienie kadrze kierowniczej istotności problemu zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie oraz poszerzenie wiedzy o sposobach zarządzania wiekiem w firmie.

Celem szkolenia jest także opracowanie strategii zarządzania wiekiem oraz sposobów ewaluacji i kontroli jej wdrażania.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą dysponować wiedzą w następujących obszarach:

 1. Analiza struktury zatrudnienia – moduł ten zostanie zrealizowany dzięki wcześniejszym informacjom z działu HR beneficjenta pomocy
 2. Analiza SWOT grup: 35-44, 45-54, 55-65
 3. Działanie pod kątem konkretnych aspektów strategii zarządzania wiekiem:
  • Perspektywa finansowa
  • Perspektywa klientów
  • Perspektywa procesów wewnętrznych
  • Perspektywa rozwoju

Metoda

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu wspieranego prezentacją multimedialną.

Program

Dzień 1

Stworzenie macierzy pracowników ze szczególnym uwzględnieniem osób 45+

 1. Pojęcie zarządzania wiekiem (prezentacja)
 2. Analiza struktury zatrudnienia
 3. Analiza SWOT grup wiekowych 35 44, 45 54, 55 – 60,  60+
 4. Diagnostyka potrzeb indywidualnych pracowników, z uwzględnieniem kryterium wieku oraz potrzeb organizacji, a następnie ich integracja w spójny system, przy założeniu prymatu potrzeb organizacji nad potrzebami indywidualnymi, konieczna do stworzenia strategii
 5. Omówienie narzędzi HR, które pomagają uzyskać wiedzę na temat potrzeb pracowniczych – tworzenie mapy  potrzeb dla narzędzi diagnostycznych
 6. Przedstawienie modelu teoretycznego strategii zarządzania wiekiem

Dzień 2

Tworzenie strategii

 1. Burza mózgów nad ogólną wersją strategii zarządzania wiekiem. Ustalenie wspólnej wizji strategii
 2. Omówienie/praca nad aspektami strategii zarządzania wiekiem:
  1. Perspektywa finansowa

   • zmniejszenie kosztów poprzez promocję zdrowego stylu życia i ograniczenie nakładów związanych absencją chorobową
   • ograniczenie dodatków stażowych bądź zastąpienie premiami uznaniowymi
   • motywacja lingwistyczna hierarchizująca nazwy stanowisk
  2. Perspektywa klientów zewnętrznych i wewnętrznych
   • analiza dopasowania wieku pracowników na niektórych stanowiskach do oczekiwań klientów
  3. Perspektywa procesów wewnętrznych
   • analiza stanowisk, zadań, potrzeb przewartościowanie, alokacja zadań w zależności od możliwości danej grupy wiekowej w celu zwiększenia efektywności
   • diagnoza pracowników i ich zasobów wad i zalet wynikających z wieku
   • planowanie diagnostyki i narzędzi
   • budowanie profili kompetencyjnych pracowników
   • przewidzenie i zaplanowanie coachingu motywacyjnego dla 45+ przez kierowników konieczne przy alokacji
   • zindywidualizowane podejście do pracowników
   • przewidzenie wsparcia HR
   • organizacja pracy zespołowej planująca transfer wiedzy młodzi – starsi w obydwu kierunkach
   • tworzenie klimatu współpracy
  4. Perspektywa rozwoju
   • tworzenie ścieżek rozwoju z uwzględnieniem wcześniej wymienionych perspektyw związane z planowaniem szkoleń i ciągłego kształcenia się w organizacji uczącej się
   • zahaczanie o aspekty doradztwa zawodowego osób 45+
   • zarządzanie karierami tych osób
   • dopasowanie tych perspektyw do potrzeb firmy
   • zaplanowanie rotacji wewnętrznej pracowników
 3. Stworze sposobów wdrażania – rozpisanie poszczególnych kroków wdrażania strategii oraz jej ewaluacji i weryfikacji na czas i moduły

Czas trwania

2 dni – 16 godzin dydaktycznych

Prowadzący

Piotr Mosak

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.