Zarządzanie zmianą w oparciu o mapy rzeczywistości
- zaawansowane warsztaty z przeprowadzania zmian

Kod szkolenia: 
ZMR

Korzyści

W dzisiejszym świecie biznesu najbardziej stałe jest ciągłe wdrażanie zmian. Menedżer jest osobą, która nieustannie pracuje nad zmianą w sobie i dodatkowo musi radzić sobie z oporem w zespole. To trudne zadanie, tym bardziej że aby skutecznie wdrożyć zmianę jako zadanie biznesowe, trzeba najpierw przekonać się do niej samemu. Wątpliwości, niepewność, opór, niechęć, bunt to częste otoczenie zmiany.

Warsztaty mają pomóc menedżerom w zrozumieniu mechanizmu oporu ludzi wobec zmian oraz przejść model efektywnego wdrażania i komunikowania zmiany w zespole. Szkolenie prowadzi przez cały proces zmiany: od zrozumienia jej mechanizmów na poziomie neuropsychologicznym człowieka, poprzez emocje, aż do modelu komunikacji i wdrażania zmian na poziomie zespołu. To kompendium najnowszej wiedzy zarządzania zmianą w zespole.

Metoda

Szkolenie jest realizowane w postaci symulacji projektu biznesowego, w który są zaangażowani wszyscy uczestnicy. Uczestnicy przechodzą wszystkie kolejne fazy wdrażania zmiany.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o model Kolba. Doświadczenie, zdobywanie wiedzy i autorefleksja umożliwiają uczestnikom poznanie mechanizmów zmiany i doskonalenie narzędzi jej wdrażania w zespole. Dzięki temu w praktyce, we własnej pracy, kompetencja wdrażania zmiany da znakomite rezultaty.

Program

I. Zrozumieć istotę zmiany. Człowiek. Od stałości do zmiany

 1. Umysł i mózg. Jak tworzymy obraz świata i dlaczego mózg nas oszukuje
 2. Światopogląd. Przekonania i wartości – stały konstrukt rzeczywistości budujący poczucie bezpieczeństwa. Mapy odzwierciedlenia świata Korzybskiego
 3. Człowiek w sytuacji zmiany. Plastyczność i stałość
 4. Indywidualna podatność człowieka na zmianę. Autodiagnozna własnych preferencji osobowościowych

II. Sedno zmian. Psychologiczne uwarunkowania oporu wobec zmian

 1. Klasyczne podejście menedżerów do oporu. Źródła oporu
 2. Opór jako wróg i sprzymierzeniec zmiany
 3. Fazy oporu
  • zaskoczenie / szok
  • negacja / zaprzeczenie
  • gniew / agresja
  • targowanie się
  • rezygnacja
  • akceptacja
  • zaangażowanie
 4. Metody i narzędzia pracy z oporem. Opór jest podatny na zmianę

III. Kto zabrał mój ser, czyli jeśli się nie zmienisz, to zginiesz

 1. Komunikowanie się w procesie zmian
 2. Po co komunikować zmiany. Odejście od stanu dotychczasowego
 3. Kiedy komunikować zmiany
 4. Jak komunikować zmiany
 5. Co komunikować i komu komunikować
 6. Role członków zespołu w procesie zmiany: Nawigator, Ofiara, Krytyk, Obserwator
 7. Jak zmniejszać poczucie niepewności w procesie komunikacji
 8. Modele komunikacyjne w procesie zmiany

IV. Model systemowego podejścia do zmiany

 1. Najważniejsze zasady modelu systemowego w zarządzaniu
 2. Zespół jako podsystem systemu organizacji
 3. Systemowe wdrażanie zmian w zespole
 4. Diagnoza systemowa
 5. Źródło i symptom. Rozróżnienie zjawisk
 6. Stawianie hipotez systemowych
 7. Wdrażanie rozwiązań

V. Model wdrażania zmiany J.P. Kottera

 1. Dlaczego wiele zmian nie jest wdrażanych w organizacjach
 2. 8 kroków wdrażania zmiany, czyli jak przejść z sukcesem do końca
  • uświadomienie konieczności i pilności zmian
  • sformowanie silnej koalicji liderów
  • wykreowanie wizji i opracowanie strategii
  • komunikacja wizji zmian
  • zapewnienie innym możliwości działania w zgodzie z wizją
  • generowanie szybkich sukcesów
  • konsolidacja usprawnień i wprowadzanie kolejnych zmian
  • zakotwiczenie nowego podejścia w kulturze organizacji
 3. Jak zapewnić trwałość wdrożenia, żeby system nie cofnął się do początku
 4. Przykłady wiodących zmian przeprowadzonych na poziomie zespołu

VI. Menedżer czy przywódca

 1. Kiedy zespołowi potrzebny jest menedżer, a kiedy menedżer musi przyjąć rolę przywódcy
 2. Czego oczekuje zespół od menedżera w procesie zmiany
 3. Jak budować swój autorytet i wiarygodność w procesie zmiany
 4. Jak zapewnić sukces w obszarze dużego ryzyka

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, osób odpowiedzialnych za zarządzanie kapitałem ludzkim oraz osób zarządzających projektami.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Doświadczona konsultantka i trenerka specjalizująca się w następujących obszarach psychologii biznesu: kierowanie zespołem, motywowanie i wywieranie wpływu, komunikacja i relacje z klientem, rozwój osobisty

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.