Zasady analizy kredytowej przedsiębiorców sektora MSP
prowadzących pełną księgowość

Kod szkolenia: 
K02

Korzyści

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy o zawartości informacyjnej sprawozdawczości finansowej klienta, ponadto nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania tego źródła poprzez analizę kredytową na potrzeby ryzyka kredytowego.

Program

 1. Pogłębiona analiza ekonomiczna (jakościowa)

  • charakterystyka przedsiębiorcy
  • elementy działalności przedsiębiorstwa
  • otoczenie przedsiębiorców
  • znaczenie analizy SWOT
 2. Analiza bilansu podstawą oceny sytuacji finansowej przedsiębiorców
  • zawartość bilansu, zasady wyceny aktywów i pasywów
  • przetworzenie bilansu dla potrzeb analizy bankowej
  • kapitał obrotowy (KO) a równowaga finansowa
  • określenie ryzyka kredytowego wynikającego z sytuacji finansowej przedsiębiorcy
 3. Ocena efektywności gospodarczej przedsiębiorcy
  • prezentacja rachunku zysków i strat
  • metody analizy rachunku zysków i strat
 4. Analiza wskaźnikowa – konstrukcja podstawowych wskaźników i ich interpretacja
 5. Weryfikacja potrzeb kredytowych klienta oraz struktury kredytu na podstawie założeń przedsiębiorcy
 6. Rola analizy przepływów pieniężnych do oceny ryzyka kredytowego
  • metody sporządzania przepływów pieniężnych
  • wnioski z oceny przepływów pieniężnych
 7. Konieczność weryfikacji sprawozdań finansowych małych firm prowadzących pełną księgowość – przykłady „upiększania” sprawozdań i pułapek bilansowych
 8. Praktyczne aspekty zastosowania analizy ekonomiczno-finansowej w ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorcy – ćwiczenia i przykłady

Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników udzielających kredytów przedsiębiorcom sektora MSP.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Wiesław Sendek

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.