Zasady analizy kredytowej przedsiębiorców sektora MSP
prowadzących uproszczone ewidencje podatkowe

Kod szkolenia: 
K021

Korzyści

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy o zawartości informacyjnej sprawozdawczości finansowej klienta, ponadto nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania tego źródła poprzez analizę kredytową na potrzeby ryzyka kredytowego.

Program

I. Rola doradcy i analityka w procesie kredytowania przedsiębiorców i procesy podejmowania decyzji kredytowych w banku

II. Działalność gospodarcza przedsiębiorców

 1. Pojęcie działalności gospodarczej
 2. Pojęcie przedsiębiorcy
 3. Obowiązki przedsiębiorcy
 4. Formy prawne działalności przedsiębiorców
 5. Wymogi sprawozdawcze przedsiębiorców
 6. Prowadzenie działalności regulowanej: wymagane koncesje, zezwolenia
 7. Rejestrowanie działalności: KRS, EDG
 8. Cechy charakterystyczne przedsiębiorców MSP wpływające na specyfikę oceny ryzyka kredytowego związanego z tymi przedsiębiorcami

III. Charakterystyka ewidencji prowadzonych przez przedsiębiorców pod kątem wykorzystania do oceny ryzyka kredytowego tworzonych przez nich oficjalnych informacji i danych

 1. Prowadzenie pełnej księgowości
 2. Prowadzenie uproszczonych ewidencji podatkowych
  • Księga Przychodów i Rozchodów
  • ryczałt ewidencjonowany
  • karta podatkowa

IV. Specyfika analizy finansowej firm prowadzących uproszczone ewidencje podatkowe

 1. Specyfika konstrukcji uproszczonych narzędzi do analizy finansowej
 2. Ocena sytuacji finansowej firm prowadzących uproszczone ewidencje podatkowe na podstawie uproszczonego bilansu i rachunku zysków i strat:
  • kapitał obrotowy a równowaga finansowa
  • wypłacalność przedsiębiorcy
  • ocena efektywności gospodarczej przedsiębiorcy
 3. Sposoby weryfikacji uproszczonych projekcji finansowych i założeń rozwojowych firmy – przykłady i ćwiczenia
 4. Analiza wskaźnikowa małej firmy – potrzeba weryfikacji danych do niektórych wskaźników

V. Ocena i weryfikacja posiadanych informacji nt. przedsiębiorcy i finansowanego przedsięwzięcia pod kątem oceny ryzyka kredytowego

 1. Weryfikacja posiadanych dokumentów
 2. Ocena i weryfikacja merytoryczna elementów biznesplanu
 3. Ustalenie istotnych elementów ryzyka działalności przedsiębiorcy
 4. Parametry oceny poza finansowej (analizy jakościowej) w ocenie ryzyka finansowania działalności przedsiębiorcy

VI. Preselekcja wniosków kredytowych

 1. Ustalanie najistotniejszych dla decyzji kredytowej elementów ryzyka kredytowego
 2. Ustalenie podstawowych parametrów finansowania proponowanej transakcji kredytowej mających wpływ na ryzyko kredytow
 3. Kryteria odrzucenia
 4. Ćwiczenia i przykłady preselekcji

Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników udzielających kredytów przedsiębiorcom sektora MSP.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Wiesław Sendek

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.