Zasady udzielania kredytów obrotowych i inwestycyjnych
klientom rynku mieszkaniowego

Kod szkolenia: 
K71

Korzyści

Uczestnicy zdobędą i pogłębią umiejętności w zakresie: wyboru produktu kredytowego odpowiedniego do potrzeb klienta, wstępnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta, czytania sprawozdań finansowych.

Program

1. Podstawy prawne związane z kredytowaniem podmiotów rynku mieszkaniowego oraz specyfika ich działalności (tj. spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i deweloperów)

 • Ustawa z dnia 31.01.1989 r. Prawo bankowe (z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (z późn. zm.)

2. Zasady i tryb postępowania banku przy udzielaniu kredytów (obrotowych i inwestycyjnych) podmiotom rynku mieszkaniowego

 • wymagane dokumenty przy składaniu wniosków kredytowych
 • źródła danych wykorzystywanych do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej spółdzielni
 • elementy obiektywne i subiektywne charakteryzujące działalność spółdzielni
 • etapy oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego

3. Podstawowe dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej podmiotów rynku mieszkaniowego

 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • przepływy pieniężne
 • biznesplan
 • studium wykonalności
 • wycena nieruchomości

4. Ryzyko kredytowe

 • płaszczyzny szacowania ryzyka
 • ryzyko wynikające z otoczenia
 • ryzyko wynikające z sytuacji podmiotu gospodarczego
 • sposoby zarządzania ryzykiem
 • ryzyka działalności inwestycyjnej

5. Rola doradcy banku w procesie sprzedaży produktów kredytowych podmiotom rynku mieszkaniowego

 • analiza i rozpoznanie potrzeb klienta
 • dobór odpowiedniego produktu
 • finalizacja transakcji

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników udzielających kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Tomasz Wilk

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.