Znam i buduję swój zespół, aby skutecznie zarządzać celami organizacji

Korzyści

Celem tego szkolenia jest zdobycie przez uczestników umiejętności diagnozowania potencjału członków zespołu w zakresie niezbędnym do profesjonalnego i skutecznego zarządzania.

Uczestnicy uczą się między innymi budowania mapy ról i predyspozycji społecznych członków zespołu, kluczowych dla zarządzania celami, a także mapy czynników motywujących zespół.

Uczestnicy dowiadują się ponadto, jak budować zespół poprzez dobór nowych jego członków oraz jakie są kluczowe dla budowania zespołu działania menedżerskie, jak świadomie zarządzać energią zespołu, przeciwdziałać skutkom wypalenia zawodowego, kształtować postawę siebie jako lidera zespołu.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.